Ako som svoj životný štýl obrátila o 180°

Zlom v mojom vnímaní Životného štýlu

Životný štýl je spôsob, akým žijeme cca 90% svojho času. Väčšinou každý žije najlepšie ako vie, a tiež podľa toho, čo vidí okolo seba. Niekedy však prichádzajú okolnosti, ktoré nás z toho prúdu vytiahnu. Mňa z neho vytiahla jedna malá knižka o spôsobe chovu hospodárskych zvierat určených pre výživu obyvateľstva. Po jej prečítaní som hneď v ten deň prestala s konzumáciou mäsa. Nestala som sa tým aktívnym ochrancom zvierat, ale nechcela som sa podieľať na ich utrpení, keďže jedla iného druhu bolo, a stále je, dostatok. Toto bol môj prvý obrat o 90° k zásadnej zmene v životnom štýle, ktorý v tejto polohe zotrval niekoľko rokov.

Následne som mala možnosť poznať naše židovsko-kresťanské korene a veľmi ma zaujal tento pohľad na hygienu, zdravie, stravovanie, ochranu vzťahov a života, a životný štýl, ktorý zahŕňal aj duchovný rozmer a morálku. Tá komplexnosť ma zaujala a pootočila ma o ďalších 90°, čím sa môj životný štýl obrátil o 180° k lepšiemu, keď som vyradila kávu, alkohol, cigarety, sladkosti, a zo zdravotných dôvodov aj mlieko. Pochopila som, že celkové zdravie má podporovať mozog, aby správne fungoval, a aby celá osobnosť bola v harmónii.

Telo ako chrám, nie ako kontajner.

Nie je jedno, čím plníme svoju telesnú schránku, lebo nás to ovplyvňuje na mnohých úrovniach. Telo ako chrám je vysoká méta – ideál; ale mňa to zaujalo a tejto problematike som sa začala venovať viac.

Dnes sú psycho-somatické prepojenia všeobecne známe, vieme, že telo a myseľ sa navzájom ovplyvňujú. A životný štýl je dôležitý činiteľ – môže nás posunúť k lepšiemu aj k horšiemu. A ja som chcela týmto súvislostiam porozumieť. Mala som vyštudovanú chemickú technológiu spracovania potravín, a napriek tomu mi niektoré veci unikali. A tak som začala chodiť na odborné lekárske školenia, aby som pochopila priamy vplyv výživy na zdravie. Nadobudnuté vedomosti sa mi veľmi zišli v rodine, hlavne pri našich 4 deťoch, ktoré sú dnes už takmer všetky dospelé, a vegetariánsko-vegánsky životný štýl je pre nich samozrejmosťou. K lekárom sme chodili máličko, len na prehliadky a s nejakými drobnými úrazmi. O to viac sme chodili po horách a tešili sa zo zdravia, ktoré máme.

Chcem tieto informácie šíriť ďalej, a tak ako lektorka OZ Život a Zdravie sa už 25 rokov venujem aj verejnej prednáškovej činnosti zameranej na primárnu zdravotnú a protidrogovú prevenciu a programom pre školy aj škôlky. Pritom sa sama stále učím. Rokmi a skúsenosťami poznávam, že dobrý životný štýl (pohyb, výživa, pitný režim, vzduch, slnko, striedmosť, odpočinok, vzťahy-dôvera) má najvýznamnejší vplyv na naše zdravie. Veľmi ma teší, že dnes sú to ľudia ochotní prijať a aplikovať v živote. Preto sme mali túžbu podporiť tento trend aj touto praktickou službou – vlastnou predajňou zdravej výživy s možnosťou posedenia a rýchleho občerstvenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *